Jun 25

Hört begreppet dedikerad server? I detta inlägg kommer jag kort gå igenom vad en dedikerad server är för något och vart du kan hyra samt köpa dessa.

En dedikerad server är som en VPS (virtual private server), skillnaden är att du får hela servern för dig själv. Därav namnet dedikerad. Du äger hela servern och får göra i princip vad du vill med den.

Mer info om dedikerad server hittar du på dedikeradserver24.se

Tags: ,

Categories: Server hosting


Leave a Reply